blog.stepniak.net.pl

Brudnopis programisty

Programming Android @ Coursera, week #2

by Szymon Stępniak on 10 lutego 2014, no comments

android

Drugi tydzień kursu już dawno za nami, czas na krótkie podsumowanie w formie notatki, co by nie zapomnieć o czym była mowa.

Application Fundamentals

Na początku drugiego tygodnia kursu poznajemy podstawowe building block aplikacji przeznaczonej na platformę Android, a są to:

 1. Activity
  1. główna klasa do reprezentacji i zarządzania bieżącym ekranem,
  2. odpowiedzialna m.in. za odbieranie zdarzeń wysyłanych podczas interakcji użytkownika z aplikacją.
 2. Service
  1. warstwa przeznaczona do uruchamiania zadań „w tle”,
  2. „long-running” operations,
  3. wspiera interakcję ze zdalnymi procesami.
 3. BroadcastReceiver
  1. nasłuchuje przychodzących zdarzeń i odpowiada na nie,
  2. pełni rolę subskrybenta we wzorcu Publish/Subscribe.
 4. Content Providers
  1. przechowywanie i współdzielenie danych, również pomiędzy aplikacjami w systemie.

Oprócz tego przedstawione zostały podstawowe zasoby (resources), z których korzysta aplikacja, są to m.in.

 • ciągi znaków (res/values/*.xml) wraz z możliwością lokalizacji,

  Dostęp do zdefiniowanego stringa w pliku *.xml:
  @string/string_name

  Dostęp do zdefiniowanego stringa w kodzie aplikacji *.java:
  R.string.string_name

 • definicje layoutu konkretnych Activity (res/layout/*.xml).

Po tym wstępie punkt zainteresowania przenosi się na klasę Activity. Poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia:

 • cykle życia Activity (onCreate, onStart, onResule, onPause, onRestart, onStop, onDestroy) oraz zależności zachodzące pomiędzy konkretnymi cyklami,
 • zarządzanie cyklem życia Activity: uruchamianie nowego Activity, powrót do poprzedniego Activity wraz z wynikiem działania wcześniej zakończonego,
 • stos zadań (zbioru powiązanych ze sobą Activity),
 • reagowanie na zdarzenia restartujące instancję Activity.

Uwagi

Właściwie jedna – słaba jakość kodu zadania programistycznego, za dużo prób dowodzenia twierdzenia Kopiego-Pejsta.

Podsumowanie (wynik z quizu)

zrzut_ekranu-59