blog.stepniak.net.pl

Brudnopis programisty

Ubuntu, Chromium memory usage

by Szymon Stępniak on 15 września 2013, no comments

Bez zbędnego wstępu – poniżej krótki skrypt Bash wyświetlający sumę zużycia pamięci przez wszystkie procesy chromium-browser: #!/bin/bash RSS=`ps -eo rss,comm | grep chromium | awk ‚{print $1}’ | paste -sd+ | bc` PMEM=`ps -eo pmem,comm | grep chromium | awk ‚{print $1}’ | paste -sd+ | bc` echo „$RSS Bytes ($PMEM %)”